XİDMƏT DETALLARI

Veb tətbiqləri (APİ)

Veb tətbiqləri təklif etdiyi funksionallığa görə müasir dövrdə bir çox sahədə istifadə oluna bilir. Veb tətbiqləri hərkəsə açıq şəkildə hazırlanmaqla yanaşı, şəxslərə, qurumlara və ya müəssiələrə özəl olaraq hazırlana da bilər. Veb tətbiqlərin istifadə olunduğu sahələr çox genişdir:

 • Distant təhsil
 • E-iş
 • Şəxsi istifadə üçün nəzərdə tutulan tətbiqlər
 • Təşkilatlar üçün nəzərdə tutulan tətbiqlər
 • E-Hökümət tətbiqləri
 • Mühasibatlıq
 • Səhiyyə müəssisələri tətbiqləri
 • Hüquq müəssisələri üçün tətbiqlər
 • Xəritə tətbiqləri
 • Tərcümə tətbiqləri
 • Təqvim tətbiqləri
 • Oyun tətbiqləri

Bütün bu tətbiqləri sizə LİKON MMC  təqdim edir.